František Novák se narodil 26. srpna 1902 v obci Sokoleč nedaleko Poděbrad. Jeho rodiče měli kus pole, dluhy a sedm dětí, František přišel na svět jako pátý. Jeho nejstarší bratr bojoval jako legionář v první světové válce na ruské frontě. František jako chlapec obdivoval na loukách u Poděbrad a Kolína výkony průkopníka našeho-letectví ing. Kašpara a jeho bratrance Čiháka a už tehdy pociťoval touhu stát se letcem. Po vyučení zámečníkem narukoval v roce 1922 do Děčína k hraničářům, ale po roce na vlastní žádost byl přijat k letectvu. Tak se splnil jeho dětský sen. Sloužil postupně v Praze, Malackách, Prostějově, Chebu a jako jeden z mála měl možnost zdokonalit se v létání dva měsíce ve Francii. Ukončil školu pro stíhací letce s vynikajícím prospěchem.Pilotem se stal v roce 1924, stíhacím o rok později. Plných 14 let pak byl učitelem pilotní stíhací školy a vychoval stovky pilotů, z nichž někteří se stali jeho kolegy v letecké akrobacii. Jména Hubáček, Flekal, Taudy, Šimek, Půda, Peřina, Hlaďo se proslavila nejen v letecké akrobacii, ale později jako vojenští piloti za druhé světové války v bojích ve Francii a Anglii.Roku 1934 byla z rozhodnutí ministerstva národní obrany založena v Praze škola vysoké letecké akrobacie, vedená Fr. Novákem. Jeho zástupcem byl Petr Široký a učitelem Josef Hubáček. Tito tři založili slavnou trojku, která od roku 1934 udivovala svou skupinovou akrobacií celou Evropu. Fr. Novák ve své práci instruktora. se řídil heslem:”Ovládněte sebe – ovládnete vzduch”. Byl tvrdý k sobě, byl pevný a zásadní i k ostatním. Své žáky připravil na jejich úkoly dobře. V tom je Novákův podíl v boji našich letců proti fašismu na frontách druhé světové války.

2. Král vzduchu

František Novák začíná éru vojenského letce-akrobata v roce 1928 a končí v roce 1939. V této době předváděl své umění v 11 zemích Evropy, na různých leteckých dnech a mezinárodních závodech. V naprosté většině v nich zvítězil. Na křídlech své Avie – B 122 a Avie – B 422 roznesl slávu československého letectví po celé Evropě. Proto byl právem nazýván” král vzduchu” .

Rok 1928
Poprvé na svůj talent upozornil na armádních leteckých závodech v roce 1928, kdy získal první cenu v akrobacii. V 30.,letech pak přicházel jeden úspěch za druhým.

Rok 1931
V tomto roce vystoupil dvakrát na leteckém dnu v Praze a v Plzni vyhrál akrobatickou soutěž na prvním mezinárodním leteckém mítinku. Jeho jméno nabývalo zvuku v odborných kruzích i na veřejnosti.

Rok 1932
Novák dosahuje dalšího vítězství v Národní akrobatické soutěži, účastní se leteckého dne v Praze, kde fascinoval diváky s letounem Š – 131.

Rok 1933
V tomto roce vítězí Novák poprvé v zahraničí na mezinárodní letecké soutěži ve Varšavě. Ale to již v akrobatickém létání nastává nová doba. Náročné a složité figury vyžadovaly nový typ letounu. Tehdy přišla továrna Avia s novým akrobatickým letounem A – B 122. Byl to dvojplošník, který však měl horní křídlo v celku, což vadilo pilotovi ve výhledu při nízkém letu na zádech, kdy je pilot hlavou dolu a nemohl dobře odhadnout vzdálenost od země. Proto později došlo k modifikaci stroje, kdy horní křídlo bylo rozděleno a staženo do trupu. To byla slavná A – B 422 – “Avia s prošlápnutým křídlem”.

Rok 1934

Podnětem k rekonstrukci nového letounu byl největší letecký závod roku 1934 ve Vincennes u Paříže. MNO vyslalo na tento závod dva letce, zkušeného akrobata kapitána Ambruše a rotmistra Nováka. Jako šestý po povinných sestavách nastoupil Novák do volné sestavy. Před jeho vystoupením došlo k neštěstí, kdy portugalský letec D’ Abreu nezvládl stroj a zřítil se. Nehodu nepřežil. Přesto po hodině soutěž pokračovala. Za takové situace nastoupil náš pilot ve své volné_sestavě. Nevynechal žádné obtížné prvky, což po něm takticky udělali ostatní. V této velké soutěži naši obstáli, Novák skončil na čtvrtém a Ambruš na osmém místě. Dva českoslovenští letci mezi deseti nejlepšími v Evropě. Na našich strojích. Tímto rokem se František Novák probil do evropské elity, mezi nejlepší světová letecká esa. Doma další letecké dny: Mariánské Lázně, Liberec, Pardubice, Kbely, Brno, Prostějov – nikde král vzduchu nesměl chybět. Završení roku 1934 byl v listopadu velký letecký den v Portugalsku na počest pilota D’ Abreu, který zahynul ve Vincennes. Naše MNO vyslalo štábního rotmistra Fr. Nováka, ale peníze na cestu nedostal od ministerstva žádné. Musel si je obstarat sám. Avia zaplatila polovinu výloh, druhou po neúspěchu u ředitele Waltrovky si Novák uhradil sám. Teprve po úspěchu v Portugalsku, kdy Waltrovka uzavřela několik výhodných obchodů, doplatila Novákovi druhou polovinu. Peníze navíc Novák odmítl. Novákově vystoupení v Lisabonu napsal britský letecký časopis Flight: “Novák si dělal se svým dvouplošníkem, co chtěl. Jeho velmi rychlé přemety se museli vidět, aby se jim uvěřilo. Jeho cviky přivedly diváky v mocné vzrušení”. Novák byl představen prezidentovi portugalské republiky a vyznamenán Rytířským řádem Krista, založeným 1312. V roce 1934 jej v ČSR vlastnili jen prezident T.G.Masaryk a ministr zahraničí dr. E. Beneš. “Nikdy jsem při svém úsilí nemohl udělat víc pro propagaci naší vlasti, než jste udělal Vy svým výkonem”, napsal tehdejší náš vyslanec v Lisabonu Fr. Novákovi.

Rok 1935

Úspěchy nekončí ani v roce 1935, naopak jsou ještě výraznější.Na sklonku léta. hostí Fr.Nováka Balkán. Je účastníkem mezinárodních leteckých závodů v Jugoslávii a Rumunsku. A ohromuje Bukurešť.Naše akrobatická trojka Novák,Široký a Hubáček předvádí světovou novinku.Trojice akrobatických letounů svázána sedmimetrovými gumovými lany ukazuje své umění.Tří svázané letouny reagují jako jeden stroj,převracejí se,otáčejí,padají,provádějí obrácený přemet. Vrchol letecké akrobacie. Po Balkánu přichází nové pozvání do Portugalska na mezinárodní letecký mítink. Novák letěl sám.Před ním své sestavy předvedli Portugalci,Francouzi,Němci,Španělé,Italové.Když na závěr po nich skončil po 20 minutách své vystoupení Novák, nastal na letišti zmatek.Diváci protrhli kordony,obklopili Nováka a jeho letadlo a chtěli ho odnést na ramenou. Musela zasáhnout jízdní policie. Tak opět jednoznačně nejlepší ze všech byl československý letec.Po Portugalsku předvedl Novák své umění i ve Španělsku, v Barceloně a Seville. MNO ocenilo zásluhy Fr.Nováka. Za propagaci československého letectva byl povýšen na poručíka. Tak se stal důstojníkem,aniž absolvoval vojenskou akademii,což bylo v této době neobvyklé.

Rok 1936

Tento rok zahájil Fr. Novák v červnu nádhernou exhibicí na posledním armádním leteckém dni před válkou.Ve Kbelích slavná trojice Novák, Hubáček, Široký vytvořila se svými stroji barevně československou státní vlajku. Přišel vrchol roku 1936. 0lympiáda v Berlíně. Její zvláštností bylo,že poprvé a zatím naposled byly do jejího pořadu začleněny letecké sporty, především soutěž v akrobacii.Tento požadavek prosadili Němci, měli rozvinutý letecký průmysl, měli svou “Luftwaffe” budovanou Göringem, který věřil,že na olympiádě němečtí letci jasně zvítězí. Proto přizpůsobili akrobatickou soutěž sobě tím, že vyškrtli některé cviky, které jejich stroje nezvládly. Marný byl náš protest. Letecké akrobacie se zúčastnili tři naši piloti, Novák, Široký, Ambruš. A přišlo ještě další překvapení u povinných sestav. Hodinu před startem jury zadala jiné sestavy, které měli zřejmě Němci nacvičené, proto obsadili první místa ,náš Novák byl za nimi šestý. Přišly volné sestavy.Němců létalo deset,ale pozici uhájil jen zkušený pilot von Hagenburg, který skončil první.Široký byl druhý a Novák třetí. Pro srovnání: první Ital byl až devátý, první Francouz třináctý. Olympiáda byla velkým německým podvodem. Přesto ze šesti leteckých medailí získali Němci jen jednu a naši čtyři. Chtě nechtě musel Göring přijmout a vyznamenat československé letce. 30.září téhož roku odlétá naše akrobatická trojka na pozvání do SSSR. Ukázky svého umění předvedli naši letci v Oděse, Kyjevě a Moskvě, v přítomnosti leteckých odborníků,leteckých konstruktérů a posluchačů leteckých učilišť. Výsledkem byl obdiv a uznání letcům i strojům. Důkazem byla i objednávka 15 letounů A- B 122 pro sovětské letectvo.


Rok 1937

Největším triumfem československého letectva před druhou světovou válkou bylo vystoupení naších letců na mezinárodní letecké soutěži v Curychu. Byla to zatím největší letecká soutěž světa, kde 300 nejlepších vojenských letců ze 14 zemí měřilo své síly. Mezinárodní letecký mítink, kterého se zúčastnili letci z Francie, Anglie, Belgie, Holandska, Německa, Polska, Maďarska, Švédska, Itálie. Rakouska, Rumunska, Řecka, Švýcarska a ČSR trval od 23.července do 1.srpna. Z devíti disciplin jsme se zúčastnili šesti. Nejdříve proběhl alpský orientační závod, pak závod v letu střemhlav měřený časem. V obou těchto závodech jsme skončili druzí za Němci, kteří měli speciálně upravené stroje, naši létali na sériových letounech. Nakonec přišlo vyvrcholení soutěže – akrobacie. A tady jsme ukázali světu, že jsme opravdu nejlepší na světě. V sólové akrobacii letadel s motory do 20 litrů zvítězil Fr. Novák, druhý byl Široký a třetí Hubáček. V druhé sólové akrobacii letadel s motory nad 20 litrů byl Fr. Novák opět první, druhý Široký a třetí Výborný. Naprosté vítězství československých letců a strojů. Když viděl výkon Nováka německý akrobat a konstruktér Fieseler, prohlásil: Na ja, der a1te Flug- Tanzmeister”. Poslední disciplinou byla skupinová akrobacie. Naše skupina byla jen sedmičlenná, zatímco naši konkurenti měli skupiny devítičlenné a tím již při zápisu získali více bodů. Přestože naši na rozdíl od svých soupeřů létali za nepříznivého počasí – lilo jako z konve – vyhráli i skupinovou akrobacii před Italy a Francouzi. Naši letci se zúčastnili šesti závodů a v nich získali tři zlaté, tři stříbrné a čtyři bronzové medaile. Dále obsadili čtyři čtvrtá a jedno páté místo. Curych byl obrovský triumf československého letectva, na kterém měl lví podíl Fr. Novák. Praha připravila vítězům velkolepé uvítaní. Čekala je cesta otevřenými auty rozjásanou Prahou, přijetí na Hradě presidentem dr.E.Benešem a pražským primátorem na Staroměstské radnici.


Rok 1938 můžeme označit jako vítězné tažení Fr. Nováka Francií

Začíná 24. dubna v Saint Germain en Laye u Paříže na mezinárodním leteckém dni. Jeho ozdobou byl souboj tří evropských akrobatických škol, české, německé a francouzské. Němce zastupoval olympijský vítěz z roku 1936 von Hagenburg, Francii trojice. letců v čele s Cavallim, nás Fr. Novák. První letěl Francouz, druhý Němec, Novák třetí. Jeho figury probíhaly v ostrém tempu, jeden cvik za druhým s dokonalou lehkostí. Celkový výsledek byl vyjádřen body. Novák jediný dosáhl přes 800 bodů, celkem 806, Hagenburg 785, Cavalli 684. Tedy jasné vítězství Nováka. Přesto skončil druhý.Překročil prý podle časoměřiče časový limit o 20 vteřin. Pařížské noviny ho přesto označily vítězem.”Vítěz byl až druhý”,”Křivda komise na nejlepším pilotovi” hlásaly titulky novin. Pro Fr. Nováka však bylo největší odměnou, že jeho zásluhou se jméno ČSR rozletělo do celého světa. Novák se stává miláčkem Francouzů, ukradené vítězství zvyšuje jeho popularitu, objevují se stále nové nabídky na vystoupení. Nastává jeho velké tažení Francií. Z mnoha jeho vystoupení bych chtěl uvést jeho účast na leteckém dni 15. května v Nantes, kde Novákovo vystoupení dokázalo strhnout obecenstvo k bouřlivým ovacím. Během jeho vystoupení- místní rozhlas informoval nejen o osobě Nováka, ale i o ČSR jako spřáteleném státu a tak se tento letecký den stal velmi účinnou propagací Československa. Podobně tomu bylo o týden později na leteckém závodě v akrobacii mezi Francouzem Cavallim a našim Novákem v městě Bordeaux. I tady během programu místní rozhlas informoval obecenstvo o situaci v ČSR, akcentoval přátelství francouzského národa k Československé republice. Ve velkou manifestaci československo-francouzského přátelství se změnila vystoupení našeho letce v městech Belfort, Štrassbourg, Mergenau, Lille, Nogar, Arras, kde je čsl. vojenský hřbitov La Targette. Novák zde uctil památku našich padlých z 1. světové války a netušil, že později zde bude i jeho hrob.

Desátý všesokolský slet v červnu 1938

Poslední vystoupení Fr. Nováka před domácími diváky bylo v červnu 1938 na X. sokolském sletu. Účast našeho letectva na něm byla mimořádně úspěšná a hlavní podíl měl náš nejlepší vojenský stíhací letec Fr. Novák. Program zahájila devítičlenná skupina nadporučíka Nováka, která při každém přeletu zobrazila barvami nápis X. slet. Následovala sedmičlenná skupina opět vedena Fr. Novákem, která předváděla různé přeměny tvarů. Bylo jich celkem šest: letka v šípu, letka ve tvaru bočného šípu, ležaté H, kříž, písmena T a Y. Nad letištěm potom zůstala jen trojice letců v čele s Novákem, kteří ukazovali vybrané cviky vyšší akrobacie. A přišel vrchol. Ve vzduchu zůstal sám Fr. Novák,československý král vzduchu. Svým uměním strhl diváky k nadšení a víře v sílu našeho letectva, jakoby jim chtěl vlít do srdce důvěru a odvahu tolik potřebnou pro těžké doby, které měly následovat. Nad Evropou se stahují zlověstné mraky, které pomalu, ale s hrozivou jistotou brání i činnosti Novákovy černobílé Avie. Ruzyňské letiště bylo svědkem posledního Novákova vystoupení doma. Bylo to v rámci leteckého dne 12. března 1939.

3. Odchod do Francie

Nadcházel smutný podzim roku 1938 a jako důsledek zrady západních spojenců, tragický březen 1939. Vlastenec a voják Fr. Novák jednal tak, jak cítil. Jak už jsem uvedl dříve, Francii v roce 1938 svými výkony získal, získal zde mnoho přátel, měl rád tuto zemi a postoj Francie v Mnichově byl pro něho obrovským zklamáním. Přesto na Francii nezanevřel a po obsazení ČSR fašistickým Německem se rozhodl odejít právě sem a bojovat ve Francii proti Německu. Doma zanechal manželku a malou dceru a věřil, jak jim psal v posledním dopise, že se brzy vrátí. Odchází na svátek Mistra Jana Husa 1939 spolu s letci Hubáčkem a Půdou a spisovatelem Dr.Frant.Langrem, autorem, ” Jízdní hlídky”. Vlakem do Ostravy a odtud nákladním vlakem do Polska. Nejprve Katovice, pak Krakov, kde našich uprchlíků už bylo víc. Tady je plukovník Svoboda přemlouval, aby zůstali. Ale jejich cílem byla Francie. Dostává se do Kdyně, kde se nalod’uje a 1. srpna 1939 hlásí domů, že je u své práce – v Paříži. Právě tehdy se ukázalo, co znamená Novákovo jméno v této zemi. Díky své popularitě se stal 1. srpna 1939 prvním z československých letců, který byl přijat do svazku francouzského letectva a pomáhal ostatním našim letcům, aby nemuseli nastoupit do francouzské cizinecké legie, což bylo pro příslušníky jiných národů obvyklé. Novák se přeškolil na francouzské letouny a vedl jako velitel stíhací letky výcvik čsl.stíhacích letců na základně Chartres, kde bylo tehdy soustředěno nejvíce našich pilotů Připravoval je na budoucí boje s nepřítelem. On sám byl pln nadšení pro svoji práci a pevně rozhodnut bojovat za Francii. Zatajoval stále častěji se hlásící žaludeční bolesti, ale nemoc, která začala už za jeho vystoupení v Curychu, jeho plány zhatila. Prodělal operaci, musel se léčit, chtěl ale bojovat. Nevyčkal konce rekonvalescence a usedl příliš brzy do letounu. Jeho oslabený organismus nevydržel námahu. Snaha lékařů, kteří chtěli odvrátit recidivu, zůstala marná. Osud mu nedopřál střetnout se s nenáviděným nepřítelem. Dne 27. dubna 1940 podlehl zákeřné ‘chorobě ve vojenské nemocnici v Paříži. Československý král vzduchu byl pochován 3. května 1940 v malém pařížském hřbitově, kde litinový kříž oznamoval, že zde odpočívá. Capitaine Fr. Novák Aviateur de l’Armee Tchécoslovague, 37 ans. Jeho hrob pokryly věnce z tulipánů a šeříků od jeho kamarádů, věnce bílých růží od presidenta dr. E. Beneše a věnce letců Francie, Polska a ostatních spojenců. Jménem čsl. a francouzských letců se rozloučil s Fr. Novákem velitel letecké základny v Chartres plukovník Bladinieres. Z jeho řeči byl vidět obdiv a uznání a proto chci část ocitovat:”Kapitáne Nováku, je tomu právě osm měsíců, co k nám začali přicházet Vaši kamarádi, kteří dobrovolně odcházeli ze své k zemi přit1ačené a rozkouskované vlasti do exilu. Přicházeli s drsnou prostotou spojiti svá křídla s našimi a získati opět svobodu pro ty, kteří zůstali tam, v Čechách a na Slovensku. Přijímal jsem Vaše kamarády, když nastal rozruch. ” To je Novák “, ” Novák přichází” a Vy jste vešel. Rázem se vyjasnily tváře všech, obličeje se uvolnily, jako kdyby s Vámi vstoupil kousek ztracené vlasti. Byl jste jejich učitelem, Nováku, virtuosem ve stovkách hrdinských činů, jimž se vyrovnati je snem každého. Byl jste jejich praporem a poněvadž tato volba byla oprávněná, měli Němci tak dobrou intuici, že vysadili velkou cenu na Vaši hlavu, když jste v minulém červenci přecházel hranice. Kapitáne Nováku, po vítězstvích, získaných v době míru, jste si věru zasloužil poznati na bitevním poli radosti i z vítězství jiných. Nezbadatelný osud to však chtěl, aby tato radost Vám nebyla dopřána. Kapitáne Nováku, jménem Vašich československých kamarádů i zde přítomných Francouzů, ve jménu Vašich přátel, ve jménu vzdálené rodiny, vyslovuji nad Vašim odchodem naši nejhlubší lítost. ” Novákovy ostatky byly v roce 1963 přeneseny na čsl. válečný hřbitov v La Targette u Arrasu. Prostý bílý kříž číslo 142 mezi dalšími tisíci. Kapitán Fr. Novák, nositel četných domácích i zahraničních vyznamenání byl po válce povýšen na plukovníka čsL.letectva in memoriam.

Chtěl bych zde připomenout jeho vyznamenání
Československý válečný kříž 1939 polský válečný kříž portugalský” Rytíř řádu el Cristo ” francouzský” Řád čestné legie ” rumunský” Řád hvězdicový ” nejvyšší sovětské letecké vyznamenání čestné odznaky leteckých Svazů Francie, Itálie, Jugoslávie, Rumunska, Švýcarska, Španělska, Portugalska a mnoho četných pilotních odznaků a cen.

Úmrtím Fr. Nováka utrpělo čsl. .letectvo svou největší ztrátu. ” V kapitánu Novákovi”, napsala informační zpráva čsl vojenské správy č.17 z 28.dubna 1940, “odchází nám jeden z našich nejlepších letců a náš nejúspěšnější závodník na mezinárodním poli. Muž ryzího charakteru, skvělý voják, vynikající letec… ” Všechny francouzské listy uveřejnily fotografie Fr. Nováka a články, v nichž hodnotí jeho leteckou činnost a dochází k závěru, že ” v Novákovi ztrácí nejenom československé, nýbrž vůbec spojenecké letectvo jednoho z nejlepších a nejstatečnějších letců.” Českoslovenští letci přísahali, že tak jako Novák vítězil v mezinárodních soutěžích, tak i oni podniknou velký vítězný zápas s nenáviděným nepřítelem, aby svým podílem přispěli k jeho porážce. Za Fr. Nováka spláceli jeho žáci dluh Německu. Za květen – červen 1940 dokázali čsl. stíhací letci sestřelit 108 nacistických letadel a po porážce Francie pokračovali v boji v Anglii, kde patřili k nejlepším. Bojovali i za svého učitele Fr. Nováka. V roce 1943 napsal pro britské noviny Novákův přítel a člen slavné akrobatické trojky Hubáček mimo jiné: “Novák jako člověk zemřel v dubnu 1940 ve Francii. Ale Novák – letec nezemřel. Žije svou prací ve stovkách československých letců, kteří v rámci RAF uplatňují to, čemu je on naučil.”

Epilog – návrat do vlasti

Posledním přáním Fr. Nováka bylo, aby byl pohřben doma ve své rodné obci. Teprve po 62 letech mohlo být přání našeho legendárního letce splněno a ostatky tohoto hrdiny se vrátily do vlasti. Po dlouhém úsilí dal štáb letectva francouzské armády souhlas k převozu Novákových ostatků. Předání se uskutečnilo slavnostním ceremoniálem na čsl.vojenském hřbitově La Targette dne 7. srpna roku 2002. Po jeho skončení přenesla čestná jednotka rakev s pozůstatky Fr. Nováka do našeho letounu za přeletu bojových letadel Mirage 2000. Po 62 letech začal poslední let plukovníka Fr. Nováka. Cíl – rodná vlast. Po přistání v Praze y důstojném uvítání ocenil velitel vzdušných sil ČR generál Frant. Padělek profesionální kvality pilota – vlastence plukovníka Fr. Nováka a zdůraznil jeho trvalou symboliku pro všechny české piloty. Na cestě do rodné Sokolče doprovodili Fr. Nováka generálové Fr. Padělek, Fr. Fajt1 a Fr. Peřina, jediný žijící letec – akrobat ze skupiny Fr. Nováka. 24. srpen 2002 – téměř. 100 let od narození Fr. Nováka – byly jeho ostatky se všemi vojenskými poctami za účasti českých i francouzských válečných veteránů uloženy do rodinné hrobky. Na místní škole, která nese Novákovo jméno, byla slavnostně odhalena pamětní deska tohoto nejslavnějšího rodáka obce.